Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Činnost firmy

  • drcení
  • třídění
  • zpracování stavebních odpadů a přírodních materiálů
  • pronájem techniky
  • drcení a třídění - lomy a pískovny a chemický průmysl
  • provoz recyklačních závodů
  • nákladní autodoprava

Firma nabízí recyklaci, tedy drcení a třídění stavebních odpadů, případně přírodních materiálů jako službu. Podle požadavku zákazníka jsem schopni zajistit demoliční práce, zpracovat stavební odpady, sutě z demolic, komunikací a jiných objektů. Odpadní materiál přepracujeme na materiál vhodný k využití, roztřídíme na jednotlivé frakce, které lze v mnoha případech opět využít jako plnohodnotnou náhradu přírodních materiálů ve stavebnictví a to při nižších pořizovacích nákladech.

Uni obrMimo naši hlavní činnost, kterou je samotné zpracování stavebních odpadů (drcení, třídění) a to i v místě u zákazníka, pomocí vlastních mobilních drtičů a třídičů můžeme nabídnout pomocnou mechanizaci a s ní spojené služby. Jedná se např. o nakladače, přepravu materiálu.

V souvislosti s rostoucím zájmem o recyklaci stavebních odpadů vyhledává naše firma vhodné lokality, na kterých buduje sběrná střediska (tvz. recyklační závody) pro pravidelný příjem stavebních odpadů, zpracování a následný prodej. Naše firma nabízí nejen spolupráci, případně pomoc firmám, které projeví zájem o recyklát, ale i možnost provést drcení a třídění stavebních odpadů přímo u jednotlivých firem (resp. v místě demolice).

Zákon o odpadech ukládá povinnost materiálového využití odpadů před jiným využitím. Každý má povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Obecná povinnost stanovená zákonem o odpadech stanoví, že odpadu je možné se zbavovat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem. Původce odpadu má ze zákona povinnost odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické, nebo fyzické osobě podnikající, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické nebo podnikající fyzické osoby, která je oprávněna k podnikání v této oblasti.

Oprávnění

Naše firma má veškerá oprávnění k nakládání s odpady - souhlas k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas - oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.

Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Odprášení provozu lomu Těchlovice Projekt energetické úspory ve středisku Malšovice SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SPOLEČNOSTI KALIVODA DC S.R.O. Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.