Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Recyklační závod Malšovice

 

Recyklace Recyklace Recyklace Recyklace
 • výkup stavebních odpadů
 • prodej recyklátů, zemin apod.
 • výkup a prodej živic
 • otevírací doba 7,00-15,30 hod, dále po dohodě včetně sobot a nedělí
 • prodej staršího stavebního materiálu - cihly
Tříděná zemina Tříděný recyklát - 0-16mm Tříděný recyklát - 26-32mm Tříděný recyklát - 32-63mm

Prodej recyklovaného materiálu

Tříděný recyklát

Rozměry roztříděné betonové a cihelné drtě:

 • 0 - 16 mm
 • 16 - 32 mm
 • 32 - 63 mm

Drcená živice

Drcená živice je nabízena tříděná i netříděná - dle přání zákazníka

Netříděný recyklát

Rozměry neroztříděné betonové a cihelné drtě:

 • 0 - 50 mm
 • 0 - 70 mm

Zemina

 • Tříděná zemina
 • Zemina z drtiče

Příjem stavebních odpadů

Betony

 • 17 01 01 - Beton s max. velikosti jednotlivých kusů 400 mm
 • 17 01 01 - Beton s příměsí
 • 17 01 01 - Beton s velikostí nad 400 mm
 • 17 01 01 - Železobeton
 • 17 01 01 - Betonové pražce, betonové sloupy, betonové panely

Cihly

 • 17 01 02 - do velikosti 400 mm
 • 17 01 02 - s příměsí

Zemina s kameny

 • 17 05 04 - bez příměsí
 • 17 05 04 - s příměsí

Živičné kry

 • 17 03 02

Stavební sutě »

Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Kalivoda DC Odprášení provozu lomu Těchlovice Projekt energetické úspory ve středisku Malšovice SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SPOLEČNOSTI KALIVODA DC S.R.O. Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.