Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Recyklační závod Malšovice

 

Recyklace Recyklace Recyklace Recyklace
 • výkup stavebních odpadů
 • prodej recyklátů, zemin apod.
 • výkup a prodej živic
 • otevírací doba 7,00-15,30 hod, dále po dohodě včetně sobot a nedělí
 • prodej staršího stavebního materiálu - cihly
Tříděná zemina Tříděný recyklát - 0-16mm Tříděný recyklát - 26-32mm Tříděný recyklát - 32-63mm

Prodej recyklovaného materiálu

Tříděný recyklát

Rozměry roztříděné betonové a cihelné drtě:

 • 0 - 16 mm
 • 16 - 32 mm
 • 32 - 63 mm

Drcená živice

Drcená živice je nabízena tříděná i netříděná - dle přání zákazníka

Netříděný recyklát

Rozměry neroztříděné betonové a cihelné drtě:

 • 0 - 50 mm
 • 0 - 70 mm

Zemina

 • Tříděná zemina
 • Zemina z drtiče

Příjem stavebních odpadů

Betony

 • 17 01 01 - Beton s max. velikosti jednotlivých kusů 400 mm
 • 17 01 01 - Beton s příměsí
 • 17 01 01 - Beton s velikostí nad 400 mm
 • 17 01 01 - Železobeton
 • 17 01 01 - Betonové pražce, betonové sloupy, betonové panely

Cihly

 • 17 01 02 - do velikosti 400 mm
 • 17 01 02 - s příměsí

Zemina s kameny

 • 17 05 04 - bez příměsí
 • 17 05 04 - s příměsí

Živičné kry

 • 17 03 02

Stavební sutě »

Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.