Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Zemní práce

Provádíme kompletní zemní práce v rozsahu dle přání zákazníka s návazností na další plánovanou výstavbu. Při provádění prací používáme vlastní techniku a využíváme vlastní materiály - recyklát, štěrky a zeminu.

Zemní práce od základů pro RD až po rozsáhlé terénní úpravy.
Kompletní příprava území, hrubé terénní úpravy, násypová tělesa, výkopy jam.

  • Rekultivace územní
  • Skrývkové práce
  • Likvidace starých ekologických zátěží
Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.