Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Zemní práce

Provádíme kompletní zemní práce v rozsahu dle přání zákazníka s návazností na další plánovanou výstavbu. Při provádění prací používáme vlastní techniku a využíváme vlastní materiály - recyklát, štěrky a zeminu.

Zemní práce od základů pro RD až po rozsáhlé terénní úpravy.
Kompletní příprava území, hrubé terénní úpravy, násypová tělesa, výkopy jam.

  • Rekultivace územní
  • Skrývkové práce
  • Likvidace starých ekologických zátěží
Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Kalivoda DC Odprášení provozu lomu Těchlovice Projekt energetické úspory ve středisku Malšovice SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SPOLEČNOSTI KALIVODA DC S.R.O. Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.