Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Strojní vybavení - stavební sutě

Drtiče

 • čelisťové
 • odrazové
Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení

Třídiče

 • 1, 2, 3 sítné
 • hrubotřídiče

Nakladače

 • 0,5 - 4 m3

Bagry

 • 1-1,65 m3
 • vydrcovač
 • drapák

Smeták, bourací kladivo

Elektrocentrála 200 kVA

Podvalník - přeprava zemních strojů

Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení

Všechna zařízení jsou plně mobilní tak, aby mohla být nasazena k přepracování na různých místech.

Možnost dotřídění podrceného materiálu na výstupu z drtiče na 3 - 4 frakce.

Výkon technologických zařízení 1 - 200 t/hod., podle nasazené techniky. Je možné plnit zakázky od několika tun až po desetitisíce tun.

Nabízené stroje jsou využívány i v lomech, skládkách stavebního materiálu, přípravě a úpravě materiálu.

Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení

Vybavení strojního zařízení

Zařízení je schopné provozu zcela samostatně

 • je vybaveno el. centrálou
 • magnetickou separací
 • pasovou váhou
 • možnost variabilního nastavení výsledného produktu - velikost štěrbiny, velikost sít
 • drtiče jsou vybaveny odhliňovacími rošty

Zařízení zajišťuje vysokou mobilitu, kolové a pásové podvozky. Pro přepravy zařízení není nutné zajišťovat těžkou techniku - jeřáby apod., neboť zařízení jsou vybavena dopravníky s hydraulickým vyklápěním. Přeprava je prováděna při dodržení předepsaného profilu bez zvláštních opatření, s využitím běžného vozového parku (LIAZ, TATRA apod.)

Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení
Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.