Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Strojní vybavení - stavební sutě

Drtiče

 • čelisťové
 • odrazové
Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení

Třídiče

 • 1, 2, 3 sítné
 • hrubotřídiče

Nakladače

 • 0,5 - 4 m3

Bagry

 • 1-1,65 m3
 • vydrcovač
 • drapák

Smeták, bourací kladivo

Elektrocentrála 200 kVA

Podvalník - přeprava zemních strojů

Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení

Všechna zařízení jsou plně mobilní tak, aby mohla být nasazena k přepracování na různých místech.

Možnost dotřídění podrceného materiálu na výstupu z drtiče na 3 - 4 frakce.

Výkon technologických zařízení 1 - 200 t/hod., podle nasazené techniky. Je možné plnit zakázky od několika tun až po desetitisíce tun.

Nabízené stroje jsou využívány i v lomech, skládkách stavebního materiálu, přípravě a úpravě materiálu.

Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení

Vybavení strojního zařízení

Zařízení je schopné provozu zcela samostatně

 • je vybaveno el. centrálou
 • magnetickou separací
 • pasovou váhou
 • možnost variabilního nastavení výsledného produktu - velikost štěrbiny, velikost sít
 • drtiče jsou vybaveny odhliňovacími rošty

Zařízení zajišťuje vysokou mobilitu, kolové a pásové podvozky. Pro přepravy zařízení není nutné zajišťovat těžkou techniku - jeřáby apod., neboť zařízení jsou vybavena dopravníky s hydraulickým vyklápěním. Přeprava je prováděna při dodržení předepsaného profilu bez zvláštních opatření, s využitím běžného vozového parku (LIAZ, TATRA apod.)

Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení Strojní vybavení
Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Kalivoda DC Odprášení provozu lomu Těchlovice Projekt energetické úspory ve středisku Malšovice SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SPOLEČNOSTI KALIVODA DC S.R.O. Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.