Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Činnost firmy

  • drcení
  • třídění
  • zpracování stavebních odpadů a přírodních materiálů
  • pronájem techniky
  • drcení a třídění - lomy a pískovny a chemický průmysl
  • provoz recyklačních závodů
  • nákladní autodoprava

Aktuální ceník našich služeb a materiálu Vám zašleme na vyžádání.


Firma nabízí recyklaci, tedy drcení a třídění stavebních odpadů, případně přírodních materiálů jako službu. Podle požadavku zákazníka jsem schopni zajistit demoliční práce, zpracovat stavební odpady, sutě z demolic, komunikací a jiných objektů. Odpadní materiál přepracujeme na materiál vhodný k využití, roztřídíme na jednotlivé frakce, které lze v mnoha případech opět využít jako plnohodnotnou náhradu přírodních materiálů ve stavebnictví a to při nižších pořizovacích nákladech.

Uni obrMimo naši hlavní činnost, kterou je samotné zpracování stavebních odpadů (drcení, třídění) a to i v místě u zákazníka, pomocí vlastních mobilních drtičů a třídičů můžeme nabídnout pomocnou mechanizaci a s ní spojené služby. Jedná se např. o nakladače, přepravu materiálu.

V souvislosti s rostoucím zájmem o recyklaci stavebních odpadů vyhledává naše firma vhodné lokality, na kterých buduje sběrná střediska (tvz. recyklační závody) pro pravidelný příjem stavebních odpadů, zpracování a následný prodej. Naše firma nabízí nejen spolupráci, případně pomoc firmám, které projeví zájem o recyklát, ale i možnost provést drcení a třídění stavebních odpadů přímo u jednotlivých firem (resp. v místě demolice).

Zákon o odpadech ukládá povinnost materiálového využití odpadů před jiným využitím. Každý má povinnost zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Obecná povinnost stanovená zákonem o odpadech stanoví, že odpadu je možné se zbavovat pouze způsobem stanoveným tímto zákonem. Původce odpadu má ze zákona povinnost odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické, nebo fyzické osobě podnikající, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické nebo podnikající fyzické osoby, která je oprávněna k podnikání v této oblasti.

Oprávnění

Naše firma má veškerá oprávnění k nakládání s odpady - souhlas k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas - oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.

Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Kalivoda DC Odprášení provozu lomu Těchlovice Projekt energetické úspory ve středisku Malšovice SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SPOLEČNOSTI KALIVODA DC S.R.O. Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.