Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Reference

Demolice Farmy Záhorčí a provedení HTU
Drcení na recyklačních závodech - Teplice, Rumburk, Pardubice, Lovosice, Duchcov, Varnsdorf, Ústí nad Labem
Demolice Teletníků a výstavba spodní stavby FWE Kerhartice, Arnoltice
Výstavba zpevněných ploch Česká Kamenice
Třídění topné směsi - černé a hnědé uhlí, biomasa
Třídění hnojiv - dolomitu
Drcení kameniva v lomech - žula, čedič, vápenec, droba, rula, opuka
Třídění v pískovnách

Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.