Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Reference

Demolice Farmy Záhorčí a provedení HTU
Drcení na recyklačních závodech - Teplice, Rumburk, Pardubice, Lovosice, Duchcov, Varnsdorf, Ústí nad Labem
Demolice Teletníků a výstavba spodní stavby FWE Kerhartice, Arnoltice
Výstavba zpevněných ploch Česká Kamenice
Třídění topné směsi - černé a hnědé uhlí, biomasa
Třídění hnojiv - dolomitu
Drcení kameniva v lomech - žula, čedič, vápenec, droba, rula, opuka
Třídění v pískovnách

Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Kalivoda DC Odprášení provozu lomu Těchlovice Projekt energetické úspory ve středisku Malšovice SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SPOLEČNOSTI KALIVODA DC S.R.O. Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.