Činnost firmy Recyklační závod Strojní vybavení Demolice Zemní práce Autodoprava Reference Kontakty Lom Těchlovice

Stavební sutě

 • výkup stavebních odpadů
 • prodej recyklátů, zemin apod.
 • výkup a prodej živic
 • otevírací doba 7,00-15,30 hod, dále po dohodě včetně sobot a nedělí
 • prodej staršího stavebního materiálu - cihlyProdej recyklovaného materiálu
Stavební sutě Stavební sutě Stavební sutě Stavební sutě

Prodej recyklovaného materiálu

Tříděný recyklát

Rozměry roztříděné betonové a cihelné drtě:

 • 0 - 16 mm
 • 16 - 32 mm
 • 32 - 63 mm
Stavební sutě Stavební sutě Stavební sutě Stavební sutě

Drcená živice

Drcená živice je nabízena tříděná i netříděná - dle přání zákazníka


Netříděný recyklát

Rozměry neroztříděné betonové a cihelné drtě:

 • 0 - 50 mm
 • 0 - 70 mm

Zemina

 • Tříděná zemina
 • Zemina z drtiče
Stavební sutě Stavební sutě Stavební sutě Stavební sutě

Příjem stavebních odpadů

Betony

 • 17 01 01 - Beton s max. velikosti jednotlivých kusů 400 mm
 • 17 01 01 - Beton s příměsí
 • 17 01 01 - Beton s velikostí nad 400 mm
 • 17 01 01 - Železobeton
 • 17 01 01 - Betonové pražce, betonové sloupy, betonové panely

Cihly

 • 17 01 02 - do velikosti 400 mm
 • 17 01 02 - s příměsí

Zemina s kameny

 • 17 05 04 - bez příměsí
 • 17 05 04 - s příměsí
 • Živičné kry - 17 03 02

ZPRACOVÁVANÉ MATERIÁLY:

Mobilní drtiče a třídiče jsou určeny pro zpracování k recyklaci demoličních sutí, betonů a event. k drcení kameniva na drobnější frakci a dalších odpadů. Jedná se o neznečištěné odpady kategorie "ostatní" kódového značení dle uvedené tabulky.

Kód odp. 

Název podle vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů

02 01 04 

Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 07 

Odpady z lesnictví

03 01 05 

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 03 01 

Odpadní kůra a dřevo

07 02 13 

Plastový odpad

12 01 05 

Plastové hobliny a třísky

15 01 03 

Dřevěné obaly

16 01 03 

Pneumatiky

16 01 19 

Plasty

16 02 16 

Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

17 01 01 

Beton

17 01 02 

Cihly

17 01 03 

Tašky a keramické výrobky

17 01 07 

Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06

17 02 01 

Dřevo

17 02 03 

Plasty

17 03 02 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04 

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 08 

Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06 04 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

19 12 01 

Papír a lepenka

19 12 04 

Plasty a kaučuk

19 12 07 

Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08 

Textil

19 12 09 

Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10 

Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12 

Jiné odpady (včetně směsí materiálu) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod
číslem 19 12 11

20 01 01 

Papír a lepenka

20 01 11 

Textilní materiály

20 01 38 

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 

Plasty

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad - např. odpad ze zahrad, parků

Drcené materiály jsou využívány zejména u zákazníka k zásypovým pracem a vyrovnání terénu, případně jsou nabízeny k prodeji na další využití ve stavebnictví.

 

Dokumenty ke stažení
Kontakty

Kalivoda DC s.r.o.
IČ: 286 80 065
DIČ: CZ28680065

Sídlo společnosti:
5. května 42
405 02 Děčín XVII

Kalivoda DC Odprášení provozu lomu Těchlovice Projekt energetické úspory ve středisku Malšovice SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TECHNOLOGICKÉHO PROCESU SPOLEČNOSTI KALIVODA DC S.R.O. Modernizace zařízení pro recyklaci a drcení
Oprávnění

Firma má oprávnění k nakládání s odpady – souhlas - k provozování mobilního zařízení k úpravě odpadů. Souhlas byl vydán krajskými úřady pro celou republiku ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Firma vlastní souhlas – oprávnění k hornické činnosti ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti ve znění pozdějších předpisů, a oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem.